از مرور‌گر‌های بروز استفاده نمایید. اینترنت اکسپلورر ۹ و قدیمی‌تر درست کار نمی‌کنند

رفع نقص اطلاعات دانشجویان

لطفا موارد زیر را کامل وارد نمایید.

نام
نام خانوادگی
نام پدر
ملیت
شماره شناسنامه
سال تولد
شهر محل تولد
شناسه هویتی
کد ملی (۱۰ رقمی)
شماره گذرنامه
شماره کارت هویت
شماره پناهندگی

سال ورود
مقطع
دروه
دانشکده
گروه آموزشی
رشته

شماره تماس
پست الکترونیک
آدرس
توضیحات

تصویر کارت شناسایی:
آپلود تصویر مدرک شناسایی الزامیست.
سایر مدارک:

(به حروف کوچک و بزرگ حساس نیست)