از مرور‌گر‌های بروز استفاده نمایید. اینترنت اکسپلورر ۹ و قدیمی‌تر درست کار نمی‌کنند

رفع نقص اطلاعات دانشجویان

لطفا موارد زیر را کامل وارد نمایید.

نام *
نام خانوادگی*
نام‌پدر
ملیت*
شماره شناسنامه
سال تولد*
شهر تولد*
شناسه هویتی*
کد ملی (۱۰ رقمی)
شماره گذرنامه
شماره کارت هویت
شماره کارت پناهندگی
کدفراگیر اتباع غیر ایرانی

سال ورود*
مقطع تحصیلی*
دوره*
پردیس / دانشکده
دانشکده / گروه
رشته

تلفن تماس
رایانامه
نشانی
توضیحات

تصویر کارت شناسایی: your image
آپلود تصویر مدرک شناسایی الزامیست.
سایر مدارک:

(به حروف کوچک و بزرگ حساس نیست)