از مرور‌گر‌های بروز استفاده نمایید. اینترنت اکسپلورر ۹ و قدیمی‌تر درست کار نمی‌کنند

رفع نقص اطلاعات دانشجویان

وارد نمودن مقادیر فیلد های ستاره دار الزامی می باشد.

نام *
نام خانوادگی*
نام‌پدر
ملیت*
شماره شناسنامه
سال تولد*
شهر تولد*
شناسه هویتی*
کد ملی (۱۰ رقمی)
شماره گذرنامه
شماره کارت هویت
شماره کارت پناهندگی
کدفراگیر اتباع غیر ایرانی

سال ورود*
مقطع تحصیلی*
دوره*
پردیس / دانشکده*
دانشکده / گروه*
رشته*

تلفن تماس*
رایانامه*
نشانی
توضیحات

تصویر کارت شناسایی*: your image
سایر مدارک:

(به حروف کوچک و بزرگ حساس نیست)